Lær mere om ESG-rapportering

I de seneste år har rapportering og data om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) virkelig fået momentum. Udviklingen bliver ved, så hvis du har en virksomhed, er det en fordel at få styr på ESG rapportering. Læs med videre og lær mere om ESG-rapportering her.

Hvad er ESG-rapportering for noget?

Når det kommer til ESG-rapportering, bliver dette begreb brugt om virksomheders offentliggørelse af oplysninger om deres ESG-forhold. I forhold til rapporteringen indeholder den som regel data og oplysninger om bestemte ESG-forhold såvel som bæredygtighed og samfundsansvar.

Hvilke virksomheder skal indberette og rapportere ESG-forhold?

Det kommer meget an på en virksomheds helt specifikke forhold. Rapporteringen kan derfor både være frivillig eller lovpligtig. I forhold til virksomheder i Danmark er det i mange tilfælde en kombination af frivillige og lovpligtige data og oplysninger, når der er tale om en udgivelse af ESG-rapporter eller ESG-oplysninger som en del af deres årsrapport.

Derudover er nogle virksomheder underlagt ESG-rapporteringskrav i regelsæt udover årsregnskabsloven. Dette gør sig blandt andet gældende for finansielle virksomheder. Det er også værd at bemærke, at ESG-rapportering under CRSD skal påtegnes af selskabets revisor som noget nyt. I starten vil dette være en revisionspåtegning med begrænset sikkerhed.

Hvordan lærer jeg mere om ESG-rapportering?

Hvis du gerne vil lære mere om ESG-rapportering, kan du altid søge rundt på nettet, hvor du kan finde et væld af brugbare artikler om netop dette emne. Du kan også kontakte en person eller en virksomhed, der har en stor viden om ESG-rapportering og kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan din virksomhed skal gribe det an.