Få styr på grundlæggende juridiske udtryk

Som virksomhedsejer er jura en stor del af hverdagen, om man vil det eller ej. Derfor kan det være rart at have styr på helt grundlæggende juridiske begreber, som man kan støde på i dagligdagen. Her kommer nogle relevante termer, som kan være gode at kende til.

 

 • Juridisk ansvar: Et juridisk ansvar vil sige, at man er ansvarlig for sine handlinger, der eventuelt kan føre til retslige konsekvenser. Det kan også indebære et erstatningsansvar. Hvis to parter har underskrevet en kontrakt, er kontrakten juridisk bindende.
 • Erstatningsansvar: Erstatningsansvar omhandler ansvaret for at kompensere skader eller tab mod andre eller andres ejendom.
 • Ejendomsret: Ejendomsret er retten til at eje, bruge og overføre ejendom. Det indebærer også regler for lejekontrakter og ejendomsoverdragelser.
 • Ansættelsesret: Ansættelsesret indebærer regler for arbejdsforhold, herunder ansættelseskontrakter og arbejdsrettigheder. Det er bl.a. vigtigt at kende, når man skal udarbejde ansættelseskontrakter til sine medarbejdere med beskrivelse af arbejdsopgaver og vilkår for jobbet.
 • Forbrugerrettigheder: Forbrugerrettigheder er til for at beskytte forbrugerne og give dem retfærdige handelsvilkår. Det er som virksomhed fx nødvendigt at overholde lovgivningen om returret.
 • Konfliktløsning: Der kan opstå alle mulige slags konflikter, når man har en virksomhed, og nogle gange kan det ende med, at uoverensstemmelser skal løses som juridiske processer. Hvis man vælger at løse konflikten uden for en retssal, kan det fx gøres vha. mediation eller voldgift.
 • Immaterielle rettigheder: Immaterielle rettigheder indebærer fx rettigheder til varemærker, patenter og ophavsret. Man registrerer netop et varemærke for at beskytte virksomhedens identitet mod at blive kopieret. Det er vigtigt at være klar over lovgivningen inden for denne gren, da det både kan være relevant selv at søge om varemærkebeskyttelse eller at være klar over, at andre ikke må kopiere ens brand fuldstændigt, hvis det er beskyttet.
 • Ansvarsforsikring: Ansvarsforsikring dækker over erstatningskrav for skader, man kan pådrage sig.
 • Privatliv og fortrolighed: Disse to begreber indebærer bl.a. regler om beskyttelse af personlige oplysninger og retten til privatlivets fred.
 • Advokatbistand: Advokatbistand er professionel juridisk rådgivning, og det kan mange virksomheder få brug for før eller siden. Det er dog ikke helt billigt at hyre eksterne advokater, men hvis du har akut brug for det, kan du få råd med et firma lån. Advokatbistand kan være med til at sikre, at virksomheden overholder alle relevante regler og love og undgår juridiske problemer.
 • Betingelser og garantier: Betingelser og garantier omhandler fx købs- og salgsvilkår. Det kan fx være en produktgaranti, hvor man lover kunder at erstatte eller reparere defekte varer i en vis periode efter købet af varen.
 • GDPR: GDPR står for General Data Protection Regulation og er en forordning, der er til for at beskytte EU-borgeres personlige data og privatliv.
 • Forældremyndighed og værgemål: Disse to begreber indebærer rettigheder og ansvar for at tage sig af mindreårige. I virksomhedsøjemed er det bl.a. relevant at vide ift. medarbejdernes rettigheder, da de fx kan anmode om orlov pga. forældreskab.

 

Der findes selvfølgelig langt flere udtryk end de ovenstående, da denne liste blot er ment som et hurtigt overblik. Hvis det i din virksomhed er nødvendigt med juridisk hjælp, kan I finde mere info online, ved relevante instanser, ved at opsøge uddannelse inden for feltet eller ved at hyre ekstern juridisk hjælp.